แม่ครูดวงกมล ใจคำปัน


ภูมิปัญญา คัวฮักคัวหาง (เครื่องเขิน)

ข้อมูลติดต่อ

Facebook: เครื่องเขินนันทาราม

Line: 084-5037549

เบอร์ติดต่อ: 084-5037549


ผลงานที่ภาคภูมิใจ:
ลายขูด ขัดเงาแบบล้านนา

ความสามารถในการถ่ายทอดภูมิปัญญา:
เป็นวิทยากรบรรยาย/อาจารย์พิเศษ จัด workshop สำหรับผู้ที่สนใจ จัดการแสดง จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ class ระยะสั้น จัดนิทรรศการ /งาน Event

ความสามารถในการถ่ายทอดภูมิปัญญา:
เป็นวิทยากรบรรยาย/อาจารย์พิเศษ จัด workshop สำหรับผู้ที่สนใจ จัดการแสดง จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ class ระยะสั้น จัดนิทรรศการ /งาน Event

สถานที่ที่สามารถจัดการเรียนรู้:
ที่บ้าน นอกสถานที่ (ในจังหวัด) นอกสถานที่ (ต่างจังหวัด)

จำนวนผู้เรียนที่สามารถรับรองได้ต่อครั้ง:
ไม่เกิน 50 คน

ช่วงอายุผู้เรียนที่แนะนำ:
ไม่จำกัด

ความสามารถในการใช้ภาษา:
ภาษาไทย คำเมือง

ที่อยู่:
16/6 ซ.5ก ถ.นันทราม ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่


เน้นลาย
16/6 ถ.นันทาราม ซ.5ก ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
084-5037549
1. เครื่องแต่งกาย เสื้อผ้าเก่า
2. แจ้งล่วงหน้า 1 วัน
ทุกวัน 9.00 – 17.00 น.
ต่ำสุด 5 คน/รอบ สูงสุด 15 คน/รอบ วันละ 2 รอบ
เปลือกไม้เปื้อนมือ
200 บาท / รอบ


กระบวนการ ใช้เวลา 10 นาที
อุปกรณ์การใช้ในการผลิต ใช้เวลา 5 นาทีลงมือทำทุกขั้นตอนการผลิต ใช้เวลา 120 นาที2 ชั่วโมง 15 นาที