ข้อมูลพ่อครู-แม่ครูภูมิปัญญา


ยกเลิก
แสดงแบบรายการ แสดงแบบแผนที่

ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งสิ้น 58 รายการ

พ่อครูดิเรก สิทธิการ ภูมิปัญญา คัวเงิน
แม่ครูชิสา เกษวีรภัทร์กุล ภูมิปัญญา จักสานและงานไม้ไผ่
แม่ครูบัวจันทร์ นนทวาสี ภูมิปัญญา เครื่องสักการะล้านนา
แม่ครูจันทร์ฉาย เขตสิทธิ์ ภูมิปัญญา หมอเมือง
พ่อครูเกื้อกูล กาญจนเสมา ภูมิปัญญา วาดร่ม/วาดภาพล้านนา
แม่ครูอุษา ศรีสุวรรณ ภูมิปัญญา เครื่องหอมล้านนา
แม่ครูฤดี สืบคำเปียง (อุ้ยดี) ภูมิปัญญา ปั้นน้ำต้น
พ่อครูมนตรี ทิพย์อุ่น ภูมิปัญญา เคี่ยนไม้
พ่อครูสมทรัพย์ ศรีสุวรรณ ภูมิปัญญา ปั้นน้ำต้น