แม่ครูชิสา เกษวีรภัทร์กุล


ภูมิปัญญา จักสานและงานไม้ไผ่

ข้อมูลติดต่อ

Facebook: หัตถกรรมไม้ไผ่เชิงประยุกต์ เฮือนซอมพอ

Line: 093-1311738

เบอร์ติดต่อ: 093-1311738


ผลงานที่ภาคภูมิใจ:
รางวัลที่เคยได้ เช่น ภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา 2562, เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา 2562

ความสามารถในการถ่ายทอดภูมิปัญญา:
เป็นวิทยากรบรรยาย/อาจารย์พิเศษ จัด workshop สำหรับผู้ที่สนใจ จัดการแสดง จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ class ระยะสั้น จัดนิทรรศการ /งาน Event

ความสามารถในการถ่ายทอดภูมิปัญญา:
เป็นวิทยากรบรรยาย/อาจารย์พิเศษ จัด workshop สำหรับผู้ที่สนใจ จัดการแสดง จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ class ระยะสั้น จัดนิทรรศการ /งาน Event

สถานที่ที่สามารถจัดการเรียนรู้:
ที่บ้าน นอกสถานที่ (ในจังหวัด) นอกสถานที่ (ต่างจังหวัด)

จำนวนผู้เรียนที่สามารถรับรองได้ต่อครั้ง:
20 คนขึ้นไป

ช่วงอายุผู้เรียนที่แนะนำ:
ไม่จำกัด

ความสามารถในการใช้ภาษา:
ภาษาไทย คำเมือง

ที่อยู่:
51 ม.1 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่