ข้อมูลพ่อครู-แม่ครูภูมิปัญญา


ยกเลิก
แสดงแบบรายการ แสดงแบบแผนที่

ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งสิ้น 58 รายการ

แม่ครูดวงกมล ใจคำปัน ภูมิปัญญา คัวฮักคัวหาง (เครื่องเขิน)
พ่อครูเพชร วิริยะ ภูมิปัญญา แกะไม้
พ่อครูนพดล คำมูล ภูมิปัญญา พิธีกรรมล้านนา เครื่องประกอบพิธีกรรมล้านนา
แม่ครูศรีเกตุ ขยัน ภูมิปัญญา งานจักสานและงานไม้ไผ่
พ่อครูอานนท์ ไชยรัตน์ ภูมิปัญญา กลองล้านนา
แม่ครูแววดาว ศิริสุข ภูมิปัญญา ฟ้อนล้านนา / ล้านนาร่วมสมัย / ฟ้อนเพื่อฟื้นฟูจิตใจและร่างกาย
พ่อครูประสงค์ แสงงาม ภูมิปัญญา องค์ความรู้การจัดตกแต่งแบบล้านนา
พ่อครูศรัณ สุวรรณโชติ ภูมิปัญญา ฟ้อนเจิงล้านนาและเจิงเพื่อสุขภาพ