พ่อครูเกื้อกูล กาญจนเสมา


ภูมิปัญญา วาดร่ม/วาดภาพล้านนา

ข้อมูลติดต่อ

Line: 084-1771909


ผลงานที่ภาคภูมิใจ:
-

ความสามารถในการถ่ายทอดภูมิปัญญา:
เป็นวิทยากรบรรยาย/อาจารย์พิเศษ จัด workshop สำหรับผู้ที่สนใจ จัดการแสดง จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ class ระยะสั้น

ความสามารถในการถ่ายทอดภูมิปัญญา:
เป็นวิทยากรบรรยาย/อาจารย์พิเศษ จัด workshop สำหรับผู้ที่สนใจ จัดการแสดง จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ class ระยะสั้น

สถานที่ที่สามารถจัดการเรียนรู้:
ที่บ้าน นอกสถานที่ (ในจังหวัด) นอกสถานที่ (ต่างจังหวัด)

จำนวนผู้เรียนที่สามารถรับรองได้ต่อครั้ง:
16 - 20 คน

ช่วงอายุผู้เรียนที่แนะนำ:
6 ปีขึ้นไป

ความสามารถในการใช้ภาษา:
ภาษาไทย คำเมือง

ที่อยู่:
บ้านล้านเพื่อน 132/3 หมู่ที่6 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่