พ่อครูมนตรี ทิพย์อุ่น


ภูมิปัญญา เคี่ยนไม้

ข้อมูลติดต่อ

Line: 081-2872511


ผลงานที่ภาคภูมิใจ:
ทำผลงานออกมาได้ใกล้เคียงกับแบบฉบับโบราณมากที่สุด

ความสามารถในการถ่ายทอดภูมิปัญญา:
เป็นวิทยากรบรรยาย/อาจารย์พิเศษ จัด workshop สำหรับผู้ที่สนใจ จัดการแสดง จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ class ระยะสั้น

ความสามารถในการถ่ายทอดภูมิปัญญา:
เป็นวิทยากรบรรยาย/อาจารย์พิเศษ จัด workshop สำหรับผู้ที่สนใจ จัดการแสดง จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ class ระยะสั้น

สถานที่ที่สามารถจัดการเรียนรู้:
ที่บ้าน นอกสถานที่ (ในจังหวัด)

จำนวนผู้เรียนที่สามารถรับรองได้ต่อครั้ง:
ในกรณีที่เป็นการสอนรองรับได้แค่ 2 คน เพราะต้องดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด

ช่วงอายุผู้เรียนที่แนะนำ:
16 ปีขึ้นไป

ความสามารถในการใช้ภาษา:
ภาษาไทย คำเมือง

ที่อยู่:
107 หมู่ 5 บ้านช่างคำหลวง ซ.6 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่