พ่อครูทวี กันตีฟอง


ภูมิปัญญา เตาเผา

ข้อมูลติดต่อ


จำนวนผู้เรียนที่สามารถรับรองได้ต่อครั้ง:

ช่วงอายุผู้เรียนที่แนะนำ:

ที่อยู่:
24/2 บ้านป่าตึง ม.7 อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่50130