พ่อครูสงวน ปัญโญสุข


ภูมิปัญญา เครื่องเงินดุนโลหะ

ข้อมูลติดต่อ


จำนวนผู้เรียนที่สามารถรับรองได้ต่อครั้ง:

ช่วงอายุผู้เรียนที่แนะนำ:

ที่อยู่:
บ้านป่าสักขวาง ตําบลแม่คือ อ.สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130