แม่ครูอัมพร สุริยะป้อ


ภูมิปัญญา เครื่องเงินดุนโลหะ

ข้อมูลติดต่อ


จำนวนผู้เรียนที่สามารถรับรองได้ต่อครั้ง:

ช่วงอายุผู้เรียนที่แนะนำ:

ที่อยู่:
หลังวัดสีมาราม บ้านมอญ หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ 50130