ข้อมูลพ่อครู-แม่ครูภูมิปัญญา


ยกเลิก
แสดงแบบรายการ แสดงแบบแผนที่

ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งสิ้น 58 รายการ

พ่อครูเพชร วิริยะ ภูมิปัญญา แกะไม้
พ่อครูนพดล คำมูล ภูมิปัญญา พิธีกรรมล้านนา เครื่องประกอบพิธีกรรมล้านนา
แม่ครูศรีเกตุ ขยัน ภูมิปัญญา งานจักสานและงานไม้ไผ่
พ่อครูอานนท์ ไชยรัตน์ ภูมิปัญญา กลองล้านนา
แม่ครูแววดาว ศิริสุข ภูมิปัญญา ฟ้อนล้านนา / ล้านนาร่วมสมัย / ฟ้อนเพื่อฟื้นฟูจิตใจและร่างกาย
พ่อครูประสงค์ แสงงาม ภูมิปัญญา องค์ความรู้การจัดตกแต่งแบบล้านนา
พ่อครูศรัณ สุวรรณโชติ ภูมิปัญญา ฟ้อนเจิงล้านนาและเจิงเพื่อสุขภาพ
พ่อครูพรชัย ตุ้ยดง ภูมิปัญญา ศาสตราวุธ
พ่อครูปี สุวรรณ์ ภูมิปัญญา จักสาและของเล่นพื้นบ้าน