ข้อมูลพ่อครู-แม่ครูภูมิปัญญา


ยกเลิก
แสดงแบบรายการ แสดงแบบแผนที่

ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งสิ้น 58 รายการ

แม่ครูแดง พรหมเย็น(แม่ลูน) ภูมิปัญญา จักสานและของเล่นพื้นเมือง
พ่อครูจักรพันธ์ ชัยแปง ภูมิปัญญา งานหัตถธรรมพื้นบ้าน โคม ตุง ล้านนา
แม่ครูดวงนภา วงศ์เผ่ ภูมิปัญญา คัวตอง ดอกไม้ไหว
พ่อครูสุวัตน์ วรรณขันธ์ ภูมิปัญญา หัตถกรรมร่มโบราณ(จ้องแดง)
แม่ครูมะลิวัลย์ สนธิ ภูมิปัญญา ซอพื้นบ้านล้านนา
แม่ครูทองสุข แก้วสมุทร์ ภูมิปัญญา จักสาน
แม่ครูวันเพ็ญ ทนันไชย ภูมิปัญญา เครื่องเขินจากไม้ไผ่ขด
พ่อครูสุดใจ ปาวิชัย ภูมิปัญญา ภาษาล้านนาเบื่องต้น
แม่ครูสุพันธ์ ฉิมดี ภูมิปัญญา อาหารล้านนา
พ่อครูสมศักดิ์ บุญตันจีน ภูมิปัญญา เขียนร่ม