ข้อมูลพ่อครู-แม่ครูภูมิปัญญา


ยกเลิก
แสดงแบบรายการ แสดงแบบแผนที่

ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งสิ้น 58 รายการ

แม่ครูแก้ววรรณา ด้วงชาลี ภูมิปัญญา ช่างทำร่ม
แม่ครูบุญทรัพย์ จุ่มผัด ภูมิปัญญา ช่างทำโครงร่ม
พ่อครูจีน เชื้อเต๋ ภูมิปัญญา ช่างทำโครงร่ม
พ่อครูวิจิตร ญี่นาง (พ่อหลวงแก้ว) ภูมิปัญญา ช่างทำกระดาษสา
แม่ครูฟองคํา หล้าปินตา ภูมิปัญญา ช่างทำกระดาษสา
แม่ครูอิ่นแก้ว อุ่นแก้ว ภูมิปัญญา กระดาษสา ดอกไม้ประดิษฐ์
แม่ครูกนกวรรณ บัวเรือง ภูมิปัญญา กระดาษสา ดอกไม้ประดิษฐ์
พ่อครูบุญตัน จันทะวงศ์ ภูมิปัญญา โคมลอย
แม่ครูวันนา จันทะวงศ์ ภูมิปัญญา โคมลอย
พ่อครูอุดม สิทธิเลิศ ภูมิปัญญา เขียนลายเครื่องเขินประยุกต์