ข้อมูลพ่อครู-แม่ครูภูมิปัญญา


ยกเลิก
แสดงแบบรายการ แสดงแบบแผนที่

ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งสิ้น 58 รายการ

พ่อครูสงกรานต์ บริบูรณ์ ภูมิปัญญา งานเฟอร์นิเจอร์แผ่นภาพแกะสลักของที่ระลึก
แม่ครูพวงทอง สิทธิปัน ภูมิปัญญา งานเฟอร์นิเจอร์แผ่นภาพแกะสลักของที่ระลึก
พ่อครูอุสา สมอูป ภูมิปัญญา งานแผ่นภาพแกะสลักและงานประติมากรรมจากผงไม้
แม่ครูธัญญารัตน์ สมอูป ภูมิปัญญา งานแผ่นภาพแกะสลักและงานประติมากรรมจากผงไม้
พ่อครูชาติชาย ชัยพนัส ภูมิปัญญา ช่างปั้นงานประติมากรรม
พ่อครูเทียบ ปัญญาจันทร์ ภูมิปัญญา เตาเผา
พ่อครูสล่าสมนึก ชัยตาบน ภูมิปัญญา เตาเผา
พ่อครูช่างปา เจริญคุณ ภูมิปัญญา เตาเผา